Chưa xác định dữ liệu
12/10/2015

Sứ mạng và phương hướng phát triển

SỨ MẠNG
Xây dựng và phát triển trường Đại học Y Dược Hải Phòng trở thành Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế, cung cấp  nguồn nhân lực y tế  chất lượng cao đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là đào tạo chuyên ngành y học biển - đảo.
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ  
- Xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với sự phát triển quy mô đào tạo, đảm bảo cân đối tỷ lệ giảng viên/ cán bộ viên chức; tỷ lệ giảng viên/ sinh viên (1 giảng viên trên 10-15 sinh viên). Số giảng viên có trình độ sau đại học đạt 75- 80%.
- Thành lập và phát  triển Khoa Y học biển gồm 08 bộ môn: Tâm sinh lý lao động biển và Ergonomie, Y học môi trường biển, Y học lao động và bệnh nghề nghiệp biển, Dịch tễ học đường biển và kiểm dịch cảng biển; Cấp cứu biển và Tele-Medicine, Độc học biển, Y học dưới nước và Cao áp, Y học hải đảo và dầu khí.
            - Thành lập Khoa Đào tạo quốc tế
            - Thành lập Trung tâm nội trú sinh viên

2. Đào tạo
Triển khai, mở rộng các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ ở trình độ đại học và sau đại học.
+ Đào tạo đại học: Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ Răng Hàm mặt, Bác sỹ Y học dự phòng, Bác sĩ Y học cổ truyền, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân kỹ thuật Y học, Dược sỹ Đại học
+ Đào tạo sau đại học:
- Tiến sĩ: Y tế công cộng, Nội, Ngoại, Sản, Nhi khoa
- Thạc sĩ: Nội, Ngoại, Nhi, Y tế công cộng, Y học biển.
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I các chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y tế công cộng, Lao và bệnh phổi, Y học cổ truyền, Chẩn đoán hình ảnh, Bác sĩ gia đình, Răng hàm mặt, Mắt, Tai mũi họng, Hóa sinh, Y học gia đình, Ung Bướu, Tâm thần.
- Bác sĩ chuyên khoa cấp II các chuyên ngành: Ngoại chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiêu hoá, Nội hô hấp, Nội tim mạch, Sản phụ khoa, Nhi thận tiết niệu, Quản lý y tế, Nhi hô hấp, Ngoại khoa, Nhi khoa, Nội khoa.
- Nội trú bệnh viện: Nội, Ngoại, Sản, Nhi.
+ Đào tạo liên tục (cấp chứng chỉ)
+ Liên kết đào tạo với nước ngoài  
- Quy mô đào tạo: Trung bình hàng năm nhà trường đào tạo 1500 - 2000 sinh viên và học viên sau đại học cho các mã ngành
Đào tạo, liên kết với nước ngoài: số lượng sinh viên, học viên tùy theo nhu cầu thực tế và khả năng của các bộ môn.
Ưu tiên đào tạo nhân lực y tế cho khu vực duyên hải và các vùng kinh tế biển đảo trong cả nước.

3. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
- Tiếp tục tăng về số lượng, chất lượng, quy mô, cấp quản lý và phạm vi ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học Y sinh học, gồm có: đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp Thành phố, đề tài cấp cơ sở.
- Lĩnh vực nghiên cứu: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kỹ thuật công nghệ mới.
            - Hướng ưu tiên mũi nhọn:
+ Nghiên cứu y học cộng đồng kết hợp với chuyên sâu thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ ban đầu.
+ Nghiên cứu các lĩnh vực y học biển đảo góp phần nâng cao sức khỏe lao động trên biển và nhân dân khu vực ven biển, hải đảo.
+ Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao phục vụ đào tạo và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

4. Hợp tác quốc tế
- Duy trì các mối quan hệ truyền thống và mở rộng quan hệ với các trường đại học, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới nhằm: Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính và trang thiết bị, từng bước mở rộng và hiện đại hoá nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
- Tiến hành công nhận các chức danh như giáo sư, giảng viên danh dự cho những cá nhân  có đóng góp đào tạo cho nhà trường.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo chương trình hợp tác giữa trường và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.
- Thí điểm đào tạo từ xa, liên kết đào tạo với các trường đại học trên thế giới trong một số lĩnh vực mà trường có thế mạnh.

5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà 14 tầng với Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng trường với quy mô đào tạo 6000 sinh viên vào sử dụng có hiệu quả.
- Triển khai Dự án Xây dựng bệnh viện trường Đại học Y Dược Hải Phòng có kỹ thuật cao với quy mô 400 giường điều trị nội trú.
- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng
- Hiện đại hóa trang thiết bị các phòng thực tập, labo và trung tâm huấn luyện kỹ năng y khoa đáp ứng yêu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học công nghệ. 

6. Tài chính 
- Đảm bảo nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, sử dụng mọi nguồn lực tài chính có hiệu quả cao.
- Thực hiện nghiêm túc Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.  Từng bước tăng mức hỗ trợ lương hàng tháng để nâng cao đời sống cho CBVC.

7. Các đơn vị phục vụ Đào tạo - Khoa học công nghệ
2.7.1. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng: Bệnh viện là cơ sở thực hành của Trường, thực hiện nhiệm vụ của trường trong công tác đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học. Xây dựng bệnh viện có kỹ thuật cao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong việc khám chữa bệnh, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
2.7.2. Trung tâm thông tin và Thư viện:
2.7.3. Trung tâm huấn luyện kỹ năng y khoa
2.7.4. Trung tâm y học thể thao và phục hồi chức năng
2.7.5. Trung tâm nội trú sinh viên
2.7.6.  Trung tâm nghiên cứu y học cộng đồng
2.7.7. Trung tâm Đào tạo thường xuyên
2.7.8. Trung tâm các dịch vụ khoa học kỹ thuật
2.7.9. Tạp chí Thông tin Y học
2.7.10.Trung tâm công nghệ thông tin
2.7.11. Labo trung tâm
2.7.12. Các trung tâm khác