Chưa xác định dữ liệu
28/02/2019

Danh mục tài liệu nước ngoài

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN THÔNG BÁO TỚI BẠN ĐỌC

Thư viện hiện đang lưu trữ 11.464 sách, tài liệu, bài giảng ngoại văn dưới dạng file điện tử để phục vụ bạn đọc tại phòng Ngoại văn.  Bạn đọc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp tại Thư viện. Chi tiết danh mục đầu sách có trong file đính kèm bên dưới.

/Upload/files/DANH%20MUC%20TLNN%202017.pdf