Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 – 2016

(01/03/2019 02:13:25)

Ngày 14/01/2016, Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 - 2016 đã được long trọng tổ chức. Hội nghị cán bộ viên chức lao động để đánh giá những kết quả đã được trong năm học 2014 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016

Nhìn lại chặng đường 10 năm Đào tạo sau đại học của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

(15/01/2016 10:21:21)

Trường đại học Y Dược Hải Phòng đã trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục và bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong khu vực cũng như trong cả nước. Song song với đó là công tác Đào tạo sau đại học luôn được Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường quan tâm

Nhìn lại chặng đường 10 năm Đào tạo sau đại học của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

(15/01/2016 10:21:21)

Trường đại học Y Dược Hải Phòng đã trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục và bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong khu vực cũng như trong cả nước. Song song với đó là công tác Đào tạo sau đại học luôn được Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường quan tâm

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc

(12/01/2016 11:33:47)

Ngày 05/01/2016, Công an Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016, và trao tặng những danh hiệu cao quý cho các đơn vị

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc

(12/01/2016 11:33:47)

Ngày 05/01/2016, Công an Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016, và trao tặng những danh hiệu cao quý cho các đơn vị