Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 – 2016

(01/03/2019 02:13:25)

Ngày 14/01/2016, Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 - 2016 đã được long trọng tổ chức. Hội nghị cán bộ viên chức lao động để đánh giá những kết quả đã được trong năm học 2014 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016