SÁCH MỚI - SÁCH CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM ILIB

Chức năng tra cứu trực tuyến giúp bạn đọc có thể tra cứu tài liệu Thư viện tại bất cứ nơi đâu có thiết bị được kết nối internet.

TỔNG QUAN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Giới thiệu thư viện

Lịch sử hình thành; Chức năng, nhiệm vụ; Lãnh đạo qua các thời kỳ; Thành tích.

THƯ VIỆN ĐH Y DƯỢC - THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM ILIB

Chức năng tra cứu trực tuyến giúp bạn đọc có thể tra cứu tài liệu Thư viện tại bất cứ nơi đâu có thiết bị được kết nối internet.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI