SÁCH MỚI - SÁCH CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 – 2016

Ngày 14/01/2016, Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 - 2016 đã được long trọng tổ chức. Hội nghị cán bộ viên chức lao động để đánh giá những kết quả đã được trong năm học 2014 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016

TỔNG QUAN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Y

Giới thiệu thư viện

Lịch sử hình thành; Chức năng, nhiệm vụ; Lãnh đạo qua các thời kỳ; Thành tích.

THƯ VIỆN ĐH Y - THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI