SÁCH MỚI - SÁCH CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 – 2016

Ngày 14/01/2016, Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 - 2016 đã được long trọng tổ chức. Hội nghị cán bộ viên chức lao động để đánh giá những kết quả đã được trong năm học 2014 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016

TỔNG QUAN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Y

Sứ mạng và phương hướng phát triển

Xây dựng và phát triển trường Đại học Y Dược Hải Phòng trở thành Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là đào tạo chuyên ngành y học biển - đảo.

THƯ VIỆN ĐH Y - THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI