Dịch vụ mượn trả tài liệu

- Bạn đọc vào thư viện phải tuân thủ Nội quy Thư viện.

- Trình thẻ thư viện/ thẻ sinh viên…tại Quầy thủ thư.

-  Được mượn tài liệu theo Thời khóa biểu, tối đa 10 cuốn/học kỳ

- Phải trả tài liệu trong vòng 15 ngày sau khi thi, giữ sách quá hạn độc giả sẽ bị phạt 500 đồng/tài liệu/ngày

(Trường hợp cần gia hạn, bạn đọc phải mang tài liệu lên Thư viện để gia hạn)

- Mất tài liệu độc giả phải đền gấp 5 lần giá trị của tài liệu.

Trách nhiệm:

- Bạn đọc phải giữ gìn tài liệu cẩn thận, phải hoàn trả tài liệu đúng thời gian quy định để không làm ảnh hưởng đến người sử dụng sau

.- Tất cả các trường hợp trả chậm hoặc không đúng hạn đều bị phạt theo quy định.

 - Trách nhiệm của bạn đọc là trả sách đúng hạn và nộp phí nếu trả quá hạn.