SÁCH MỚI - SÁCH CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thư viện những ngày đầu năm học mới

Ngay từ những ngày đầu tháng 8, khi các bạn sinh viên kết thúc kỳ nghỉ hè và bắt đầu năm học mới, thư viện cũng bắt đầu trở lại hoạt động tấp nập.

TỔNG QUAN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Y

Giới thiệu thư viện

Lịch sử hình thành; Chức năng, nhiệm vụ; Lãnh đạo qua các thời kỳ; Thành tích.

THƯ VIỆN ĐH Y - THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI