Ngày Sách Việt Nam 21/4

(12/04/2021 03:30:26)

THÔNG BÁO PHỤC VỤ ONLINE

(01/03/2021 11:33:30)

Thư viện những ngày đầu năm học mới

(27/08/2019 03:29:27)

Ngay từ những ngày đầu tháng 8, khi các bạn sinh viên kết thúc kỳ nghỉ hè và bắt đầu năm học mới, thư viện cũng bắt đầu trở lại hoạt động tấp nập.

Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 – 2016

(01/03/2019 02:13:25)

Ngày 14/01/2016, Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2015 - 2016 đã được long trọng tổ chức. Hội nghị cán bộ viên chức lao động để đánh giá những kết quả đã được trong năm học 2014 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016