Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam 21/4

(14/04/2021 03:29:24)

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y Dược Hải Phòng

THÔNG BÁO PHỤC VỤ ONLINE

(01/03/2021 11:33:30)

Chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mô hình hoạt động và một số loại hình dịch vụ mới

(14/07/2020 04:18:05)

Thư viện xin thông báo tới bạn đọc cuốn sách mới có tiêu đề "Chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mô hình hoạt động và một số loại hình dịch vụ mới". Tài liệu được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam do PGS.TS.Nguyễn Văn Hùng chủ biên đã có tại Phòng đọc 2 để phục vụ bạn đọc tham khảo.