Giấy mời Lễ tổng kết 10 năm Đào tạo sau đại học

(15/01/2016 09:48:38)

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức tổng kết 10 năm đào tạo sau đại học Thời gian: 14h30 ngày 09/01/2015 Địa điểm: Hội trường lớn trường Đại học Y Dược Hải Phòng - Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Giấy mời Lễ tổng kết 10 năm Đào tạo sau đại học

(15/01/2016 09:48:38)

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức tổng kết 10 năm đào tạo sau đại học Thời gian: 14h30 ngày 09/01/2015 Địa điểm: Hội trường lớn trường Đại học Y Dược Hải Phòng - Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng.