Giấy mời Lễ tổng kết 10 năm Đào tạo sau đại học

(15/01/2016 09:48:38)

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức tổng kết 10 năm đào tạo sau đại học Thời gian: 14h30 ngày 09/01/2015 Địa điểm: Hội trường lớn trường Đại học Y Dược Hải Phòng - Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Giấy mời Lễ tổng kết 10 năm Đào tạo sau đại học

(15/01/2016 09:48:38)

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức tổng kết 10 năm đào tạo sau đại học Thời gian: 14h30 ngày 09/01/2015 Địa điểm: Hội trường lớn trường Đại học Y Dược Hải Phòng - Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thông báo Hội nghị khoa học bằng tiếng Anh lần thứ 2 cho sinh viên

(15/01/2016 09:49:29)

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trình độ tiếng Anh cho sinh viên Chương trình tiên tiến, đồng thời lan tỏa các hoạt động của Chương trình tiên tiến đến sinh viên các hệ đào tạo khác trong toàn Trường.

Thông báo Hội nghị khoa học bằng tiếng Anh lần thứ 2 cho sinh viên

(15/01/2016 09:49:29)

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trình độ tiếng Anh cho sinh viên Chương trình tiên tiến, đồng thời lan tỏa các hoạt động của Chương trình tiên tiến đến sinh viên các hệ đào tạo khác trong toàn Trường.

Thông báo tập trung thí sinh thi tuyển sinh liên thông và VB2 ngành YHDP năm 2015

(16/11/2015 10:23:24)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tập trung thí sinh thi tuyển sinh Điều dưỡng liên thông, YHDP liên thông và Văn bằng 2-YHDP năm 2015.