Chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mô hình hoạt động và một số loại hình dịch vụ mới

(14/07/2020 04:18:05)

Thư viện xin thông báo tới bạn đọc cuốn sách mới có tiêu đề "Chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mô hình hoạt động và một số loại hình dịch vụ mới". Tài liệu được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam do PGS.TS.Nguyễn Văn Hùng chủ biên đã có tại Phòng đọc 2 để phục vụ bạn đọc tham khảo.