Sứ mạng và phương hướng phát triển

(15/01/2016 09:31:53)

Xây dựng và phát triển trường Đại học Y Dược Hải Phòng trở thành Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là đào tạo chuyên ngành y học biển - đảo.

Sứ mạng và phương hướng phát triển

(15/01/2016 09:31:53)

Xây dựng và phát triển trường Đại học Y Dược Hải Phòng trở thành Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là đào tạo chuyên ngành y học biển - đảo.

Nguồn lực thông tin

(17/11/2015 12:54:38)

Tính đến 3/2011, trường đã đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ tay nghề cho nhiều cán bộ, sinh viên (SV), học viên (HV) ở cả hai trình độ đại học (ĐH) và sau đại học (SĐH), cung cấp cho đất nước:

Nguồn lực thông tin

(17/11/2015 12:54:38)

Tính đến 3/2011, trường đã đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ tay nghề cho nhiều cán bộ, sinh viên (SV), học viên (HV) ở cả hai trình độ đại học (ĐH) và sau đại học (SĐH), cung cấp cho đất nước: