Chưa xác định dữ liệu
05/05/2020

Chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mô hình hoạt động và một số loại hình dịch vụ mới

Tài liệu biên soạn như một phần của gói đổi mới theo các khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới, phục vụ cho việc đào tạo cán bộ tuyến y tế cơ sở  về chăm sóc người cao tuổi theo hướng tích hợp, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, phòng và phát hiện sớm ung thư.