Chưa xác định dữ liệu
06/01/2021

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Để cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng Thư viện, với mong muốn mang đến một không gian học tập, nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường. Kính đề nghị Quý bạn đọc vui lòng điền thông tin vào phiếu khảo sát sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCseGWNzcB9jv4Rud5jie5F0btvpwQJq7mDJ8zdTbH_4HcyA/

viewform?usp=sf_link 

Thời gian khảo sát: từ ngày 06/01/2021 đến ngày 29/01/2021.

Sự ủng hộ của Quý bạn đọc sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng Thư viện Trường trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN