Chưa xác định dữ liệu
12/05/2021

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5: “KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN) là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, qua đó góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai.

Để chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 18-5, Sở KH&CN đã tổ chức và tham gia triển khai nhiều hoạt động như: Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021 tại thành phố Hải Phòng; Tổ chức xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng thành phố về KH&CN năm 2021; Tham gia Ban Giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ 3 năm 2020-2021; Tổ chức Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và ảnh hưởng phạm vi thành phố cho các sáng kiến năm 2020; Tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021; Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hải Phòng kết nối quốc tế; Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới; Dự lễ đón tàu nghiên cứu "Viện sỹ Oparin"; Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” và “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5”...

Năm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở KH&CN khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tọa đàm, gặp gỡ giao lưu, các hoạt động triển lãm, trưng bày, trình diễn những kết quả hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học... tại các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp KH&CN. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền những thành tựu KH&CN nổi bật và có đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố Hải Phòng, những đóng góp thiết thực của ngành KH&CN phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Những chủ trương, định hướng phát triển KH&CN của thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Giới thiệu các chính sách, pháp luật KH&CN mới được ban hành; các mục tiêu, định hướng lớn của các chiến lược, chương trình quốc gia và địa phương về KH&CN đến năm 2030…

Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp hưởng ứng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” đạt hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nguyễn Hoa Phong

http://hpstic.vn/news/Chao-mung-Ngay-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-Viet-Nam-18-5-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-21106.html