Chưa xác định dữ liệu
09/07/2021

Hội thảo Phát triển Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025

Sáng 08/7, tại Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) - đơn vị đầu mối Mạng lưới Thông tin KH&CN (sau đây gọi tắt là Mạng lưới) diễn ra Hội thảo nhằm tổng kết hoạt động của Mạng lưới giai đoạn 2015-2020 và đề ra định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025. Bà Lê Thị Thu Giang - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN chủ trì hội thảo, cùng các thành viên Mạng lưới tham dự.

Sau 5 năm, kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Mạng lưới đã xây dựng và quản trị Cổng thông tin hpstin.vn để các thành viên Mạng lưới cập nhật và khai thác dữ liệu. Tính đến hết tháng 6/2021, cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu khoa học có 4.221 biểu ghi trong đó có 1.330 biểu ghi báo cáo kết quả nghiên cứu, 2.891 biểu ghi luận án và luận văn thạc sĩ của các thành viên Mạng lưới. Bên cạnh đó, Mạng lưới còn tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn nghiệp vụ, tham quan học hỏi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động thông tin KH&CN. Đặc biệt, để hỗ trợ các đơn vị thành viên Mạng lưới trong việc tìm kiếm, tra cứu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Thông tin KH&CN phối hợp với Cục Thông tin KH&CN quốc gia trao tặng tài khoản và mật khẩu đăng nhập Cổng truy cập nguồn tin điện tử của Cục thông tin KH&CN quốc gia cho các đơn vị thành viên Mạng lưới. Đây là nguồn tin thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo được đông đảo các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đánh giá cao.

Bà Lê Thị Thu Giang - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN chủ trì Hội thảo.

Giai đoạn 2021-2025, Mạng lưới đề ra 5 nhiệm vụ cụ thể, gồm: Tăng cường thông tin tuyên truyền; phát triển nguồn lực thông tin KH&CN; xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN; tích cực mở rộng thành viên; nâng cao năng lực hoạt động của Mạng lưới.

Tại Hội thảo, các đại biểu là thành viên Mạng lưới cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mạng lưới cần tăng cường giao lưu, phát triển thêm thành viên (Hiệp hội, doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin - tin học thành phố…), qua đó vừa để phản biện, đồng thời đa dạng nguồn dữ liệu; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá Mạng lưới; triển khai thống kê lượt truy cập để có số liệu về lĩnh vực quan tâm của người đọc, từ đó điều chỉnh nguồn cung cấp tin bài hợp lý. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ rõ, cần cụ thể hóa các nội dung phương hướng bằng các chỉ tiêu cụ thể; triển khai đề án Xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN tại Hải Phòng, đồng thời xác định định hướng theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Kết luận Hội thảo, bà Lê Thị Thu Giang nhấn mạnh, Mạng lưới là  “tài sản” chung của các thành viên, góp phần hỗ trợ nhu cầu về thông tin KH&CN một cách chính thống. Yếu tố then chốt của Mạng lưới là luôn cập nhật, đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu người dùng tin, nâng cao năng lực của Mạng lưới, phục vụ có hiệu quả và là nguồn tư liệu quý cho hoạt động nghiên cứu khoa học của thành phố./.

Nguyễn Lưu