Chưa xác định dữ liệu
11/11/2021

Giới thiệu Hội Thảo Webinar Nguồn cơ sở dữ liệu UPTODATE

Nhằm hồ trợ tất cả các thầy cô - y bác sĩ - dược sĩ - cán bộ y tế và sinh viên tối ưu hóa khi truy cập nguồn CSDL Hỗ Trợ Quyết Định Lâm Sàng UPTODATE trong thăm khám chữa bệnh - nghiên cứu khoa học hàng ngày: 

1. Trong webinar này, bạn sẽ được cung cấp những thông tin về:

- Giới thiệu và tổng quan về nguồn Cơ Sở Dữ Liệu UpToDate

- Các nguồn tài nguyên, công cụ và cập nhật lâm sàng về phòng và chống dịch COVID-19 hiện có sẵn

- Cách thức và quy trình để sử dụng UpToDate một cách hiệu quả

Link Recording buổi Webinar ngay bên dưới

https://link.wkapacpartners.com/UpToDate%20Live%20Demonstration.mp4