Chưa xác định dữ liệu
27/02/2019

Tài khoản truy cập nguồn tin điện tử NASATI

Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng trao tặng Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHYDHP, 01 tài khoản truy cập nguồn tin điện tử NASATI, bao gồm 10 CSDL :

1, CSDL công bố KH&CN Việt Nam: CSDL toàn văn về các trích được công bố trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị hội thảo khoa học và công nghệ trên 200.000 biểu ghi.

2, CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam: CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về các nhiệm vụ khoa học công nghệ bao gồm CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành và CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN với trên 20.000 biểu ghi.

3, CSDL thư mục của NASATI: Tra cứu các sách, tạp chí và các dạng tài liệu khác tại NASATI.

4, ScienceDirect: hơn 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ.

5, Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library của Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ: cung cấp trên 3.000.000 tài liệu toàn văn chất lượng cao nhất thế giới về các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

6, ACS- Cơ sở dữ liệu tạp chí hóa học của Hội hóa học Hoa Kỳ (Americal Chemical Society) hiện đang xuất bản 44 tạp chí khoa học chuyên ngành đầu thế giới.

7, Springer Nature – một trong các nguồn tin điện tử hàng đầu thế giới, chứa các ấn phẩm của nhà sản xuất bản Springer, bao gồm hơn 2.700 tên tạp chí khoa học và công nghệ; 24.000 cuốn sách; Springer Link là nguồn dữ liệu ưu tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học, các doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu quan trọng khác.

8, Proquest Central: bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn và toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục,…

9, Bộ sưu tập sách điện tử IG publishing: cung cấp khoảng 80.000 tựa sách các chủ đề: Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Khoa học & Công nghệ, Y học,…

10, Scopus – cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất của Elsevier chứa cả những nguồn học liệu nghiên cứu được phản biện kín và nguồn dữ liệu web giá trị.

- Địa chỉ truy cập: http://db.vista.gov.vn/

 Thời hạn sử dụng trong vòng 1 năm (từ 01/12/2019 đến 01/12/2020)

Trung tâm Thông tin - Thư viện kính mời các độc giả có nhu cầu tra cứu và sử dụng nguồn tài liệu nói trên liên hệ tra cứu trực tiếp tại thư viện.