Chưa xác định dữ liệu
04/06/2019

Giới thiệu thư viện

♦ Lịch sử hình thành

  Trung tâm Thông tin -Thư viện tiền thân là một bộ phận thuộc Tổ Giáo tài - Thư viện trực thuộc Ban Giám hiệu được thành lập từ năm 1986. Năm 1999 Tổ Giáo tài - Thư viện được đổi tên thành phòng Giáo tài. Đến năm 2006 Phòng Giáo tài được tách ra và thành lập Phòng Vật tư -Trang thiết bị và Trung tâm thông tin -Thư viện. Trung tâm Thông tin - Thư viện (Trung tâm TTTV) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban giám hiệu trường Đại học Y Hải Phòng.

Trung tâm là đơn vị phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học, với trang thiết bị tiên tiến nhằm quản lý tốt vốn tài liệu, thông tin khoa học, cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện tiếp cận nguồn thông tin một cách dễ dàng nhất cho độc giả là cán bộ, giảng viền, sinh viên trong toàn trường.
♦ Chức năng, nhiệm vụ
 • Chức năng
 - Quản lý thống nhất nguồn lực của thư viện nhằm sử dụng một cách hiệu quả nguồn tư liệu hiện có trong Trung tâm Thông tin - Thư viện, phục vụ cho công tác đào tạo - nghiên cứu khoa học  và học tập.
 - Kết hợp thông tin khoa học với hoạt động thư viện. Áp dụng tin học và viễn thông vào công tác lưu trữ, tìm kiếm, khai thác thông tin, tư liệu.
 - Thiết lập và mở rộng quan hệ với các tổ chức, cơ quan thông tin - thư viện trong và ngoài nước nhằm tăng cường bổ sung nguồn tài liệu.
 - Tổ chức cho giảng viên và sinh viên của trường khai thác sử dụng thuận lợi và có hiệu quả tài liệu do Trung tâm Thông tin - Thư viện quản lý.
 •Nhiệm vụ
- Công tác bố sung sách, giáo trình, tư liệu... dựa trên chương trình đào tạo của trường.
- Công tác thông tin tư liệu và thư mục,
- Công tác bảo quản sách, xử lý kỹ thuật trên máy vi tính.
- Công tác phục vụ bạn đọc.
- Hợp tác và quan hệ với các cơ quan, tổ chức thông tin tư liệu - thư viện cùa các đơn vị trong ngành dọc.
♦ Lãnh đạo qua các thời kỳ
- DSCKI. Đào Thị Lan: Tổ trưởng Tổ Giáo tài - Thư viện (1986-1999); Trưởng phòng Giáo tài (1999-2006).
- KS. Hoàng Thị Ngọc: Giám đốc trung tâm (2006 - 2016)
- ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung: Giám đốc trung tâm (2016 đến nay)
♦Thành tích
- 09 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (từ năm 2009 - 2018).
- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2012; 2015 và 2017 .
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.