Chưa xác định dữ liệu
27/08/2019

Thư viện những ngày đầu năm học mới

Chẳng cần chờ đến mùa thi, chỉ cần bắt đầu năm học mới là mọi hoạt động của thư viện đều trở nên tấp nập. Ngay từ đầu giờ sáng các bạn sinh viên đến thư viện rất đông để tự học, tra cứu và đọc tài liệu, trau dồi kiến thức cho bản thân. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động tại các phòng của thư viện.

Không khí học tập tại các phòng đọc:

 
Phòng đọc 1
Phòng đọc 1 - Các chỗ ngồi đều đã kín

 

Phòng đọc 2

 

Phòng đọc 2
Phòng đọc 2 - Các bạn cũng rất say sưa học bài

 

Phòng ngoại văn, phòng tra cứu cũng thu hút các cán bộ, giảng viên, các bạn sinh viên đến liên hệ tra tìm và đọc tài liệu.

Cán bộ giảng viên đang tra cứu luận văn tại phòng tra cứu

 

Các bạn sinh viên đang tham khảo tài liệu nước ngoài tại phòng ngoại văn

 

Hoạt động mượn - trả giáo trình tại phòng mượn:

 

Các nhóm sinh viên liên tục đến mượn - trả giáo trình